Välkommen till oss på Ängö Entreprenad AB!


// Våra Tjänster

Vi utför alla möjliga typer av markarbeten. Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Läs mer

Husgrunder & VA

Husgrunder är något av vår specialité, allt från villor och garage upp till stora förskolor och lägenhetshus. Allt från avtäckning och sprängning till färdigställd grund med tillhörande el, vatten, avlopp och dräneringar.

Läs Mer »

Vägar och finplaneringar

Vi bygger vägar och utför mycket finplaneringar av olika slag såsom platt- och stenläggningar, asfalteringar, murar, kantsten, gräsmattor och planteringar. Vi har även utfört flertalet stora fotbollsplaner av konstgräs.

Läs Mer »

Stora entreprenader

Tillsammans med olika byggföretag utför vi både små och stora entreprenader, oftast med grundläggning av hus och tillhörande vägar, ledningar, parkeringar, gräsmattor, planteringar, plattytor, m.m.

Läs Mer »


// Om Oss

Lite mer om oss och vår historia i anläggningsbranschen.

Mer om oss »

Vår Historia

Vi drar tillbaka klockan till år 1984, Dan Johansson bildar som ung entreprenör Ängö Schakt som enskild firma. Sedan den 1 maj 2013, då två av våra arbetsledare går in som delägare i verksamheten, heter vi numera Ängö Entreprenad AB.

Ängö Entreprenad AB är ett driftbolag med all drivande verksamhet och personal och tillsammans med systerbolaget Ängö Invest AB, som förvärvar alla maskiner och fordon, utgör vi ett framgångsrikt och heltäckande entreprenadföretag.

1 september 2016 kliver Peter Carlsson och Per Persson in i verksamheten när Ängö Göteborg Entreprenad AB skapas som en vidareutveckling av verksamheten i regionen.

Läs Mer »

Varför du skall välja oss.

Öga för kvalitét

Vi utgår alltid från att utföra våra arbeten med högsta kvalitét och tack vare våra erfarna medarbetare kan vi göra detta.

Erfarenhet på rätt ställe

Vi försöker placera rätt man på rätt plats för att kunna leverera ett så bra arbete som möjligt.

Modern maskinpark

Vi har sedan länge haft som mål att ha en så modern och effektiv maskinpark som möjligt.

Fler anledningar »