Våra tjänster

Här kan du läsa mer om vad vi kan göra för våra kunder.

Husgrunder & VA

Vi har gjort flera hundra husgrunder genom åren, både stora och små. Som kund hos oss kan du alltid lita på att vi utför våra arbeten med högsta kvalitét. Vi utför hela processen från orörd tomt, med sprängning/urschakt/uppfyllning till färdig grundläggning och återställning, givetvis kan vi finplanera tomten om så önskas. Behöver du enskilt avlopp med minireningsverk etc. löser vi självklart detta också.

Vi kan bland annat stå till tjänst med:

Husrivning

Trädfällning

Avtäckning

Sprängning

Terrassering

Grundläggning

VA-ledningar

Enskilda avlopp

Transporter & Finplaneringar

Med våra lastbilar transporterar vi både grus och maskiner. Vi bygger vägar och anlägger diken för korrekt vattenavrinning. Vi utför även alla typer av finplaneringar både för privatpersoner och företag. Under många år har vi arbetat med stödmurssystemet Keystone, en snygg och stabil mur som är enkel att bygga. Vi har även anlagt flertalet stora fotbollsplaner av konstgräs.


Vi kan bland annat stå till tjänst med:

Vägbyggnation

Grusspridning

Grustransporter

Maskintransporter

Plattytor

Murar och L-stöd

Kantsten

Gräsmattor

Asfaltsytor

Planteringar

Stora entreprenader

Tillsammans med olika byggföretag utför vi både små och stora markentreprenader, oftast med grundläggning av hus och tillhörande vägar, planer, parkeringar, ledningar, gräsmattor, planteringar, plattytor, m.m. Flerbostadshus och förskolor hör till det vanligaste, men vi utför även hela bostadsområden! Ta en titt under "Våra Projekt" för att läsa mer om vad vilka entreprenader vi gjort.

Några av de företag vi samarbetar med:

Derome Mark & Bostad AB

Per Jacobssons Byggnads AB

Gerum Bygg AB

HM Hus AB

Hällingsjöhus AB

Varbergshus

TeamBuilder AB

PEAB

NCC