Solenergi

Här kan du se hur mycket el våra solpaneler producerar till vår verkstadsbyggnad.